Gülaferit‘le Dayanışma Grubu Eylemlerine Son Verdi

Gülaferit‘le Dayanışma Grubu Eylemlerine Son Verdi

Gülaferit‘in iltica işlemlerinin başlayacak olması nedeniyle kampanyaya son verilmiştir.

Bu kampanya boyunca esas olarak Alman devleti tarafından 129-b yasasına dayanılarak Gülaferit özelinde, tüm politik tutsaklar ve devrimciler alehine yürütülen terör propagandasını, baskı ve tecriti teşhir ettik.

Alman devleti 129-b yasasına dayanarak, emperyalizme ve faşizme karşı olan mücadeleyi ve devrimciliği bir suç ve terör faaliyeti olarak göstermektedir.

Bu nedenle politik tutsaklara ağır cezalar verilmektedir.

Hapishanelerde ağır tecrit, sansür uygulanmakta, özellikle kadın politik tutsaklar üzerinde ağır psikoloji işkence yapılmaktadır.

Tutsaklık sonrasında ise “5 yıllık denetim” getirilerek, devrimcilik yapılması yasaklanmakta ve cezaya tabi tutulmaktadır.

TC. Vatandaşı yada Alman vatandaşı olanların vatandaşlıkları geri alıp, iltica etmesi için zorlanmakta, daha önce iltica etmiş olanların ise pasaportları ve oturumları elinden alınmaktadır.

Ya da Gülaferit‘in örneğinde olduğu gibi ne Almanya‘dan gitmesine izin verilmiş ne de iltica işlemleri başlatılmıştır. Hukuksuzluk dayatılmış, hapishaneden çıkar çıkmaz hakkında “terör” içerikli raporlar hazırlanmış, tecrit edilmesi ve Berlin‘den gitmesi gerektiğine dair karar alınmıştır. Bu kapsamda iltica kayıt işlemleri yapılmamış, kimlik verilmemiştir. 9 ay boyunca hiçbir statü tanınmamıştır. Sosyal haklardan yararlandırılmamıştır.

Gülaferit‘le Dayanışma Grubu olarak Mayıs ayında başlattığımız kampanya ile yaşanan bütün bu hukuksuzlukları ve nasıl bir baskı yapıldığını anlatmaya çalıştık. 129-b tutsaklarına hapishanelerde ve tahliyeden sonra uygulanan baskıyı, tecriti ve işkenceyi teşhir ettik. Direnmenin ve devrimcilik yapmanın suç olmadığını söyledik.

Gülaferit hakkında rapor hazırlayan, “terörist” propagandası yapan, 129-b yasasının uygulayıcısı olan Alman devlet kurumlarının önünde eylemler yaptık.

Berlin Yabancılar Dairesi, BAMF (mülteci ve göçmenler dairesi), Berlin İçişleri Senatörlüğü, İçişleri Bakanlığı, Berlin eyalet parlementosu ve Berlin eyalet başbakanlık önlerine giderek mektuplar verip, eylemler yapıp, bildiriler dağıttık.
Gülaferit‘in Berlin‘de bile irade mahkemeye başvurması engellendi.
Berlin eyalet parlementosu ve Berlin federal meclis şikayet komisyonlarına başvurularda bulunduk. Yeşiller ve Sol parti federal milletvekilleriyle görüştük.
Hukuki temelde yürütülen mücadelenin önü Gülaferit hakkında Berlin İşiçleri Senatörlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporlarla kesildi.

Bizde eğer bir terörist arıyorsanız yeraltına çekilip örgütlenen, haklarında tutuklama kararı çıkartılan Naziler bakın dedik. NPD, NSU, AfD, PEGİDA, KAN VE ONUR örgütlerine, askeriye ve polis içinde örgütlenen Nazilere bakın dedik.

Bu kampanya sürecinde yaptıklarımız:

toplantı:6
eylem: 41 (1 miting)
panel: 2
dayanışma toplantısı:2
radyo programı:4
gazete röportajı:3
Binlerce bildiri dağıttık.

Eylemler öncesi ve sonrası bilgilendirme amaçlı basın, kurum ve kişilere yönelik yüzlerce Email gönderdik.

Gülaferit‘in bundan sonra yaşayaşacağı sürecin takipçisi olacağız.

-129a-b yasasına son!
-Bütün politik tutsaklara özgürlük!
-Yaşasın enternasyonal dayanışma